Utbildningar

För senaste nytt vad gäller utbildning > Läs mer under fliken Nyheter

Vi har nu ett nytt spännande samarbete med utbildaren Fayezeh Björk som har sitt säte i Nora.

Fayezeh Björk är grundare och VD för företaget LCM Utvecklings AB. Hon åtar sig uppdrag som verksamhetsutvecklare samt håller i utbildningar för ledare, chefer och medarbetare inom områdena förändringsledning, kvalitet (inklusive ackreditering och certifiering), arbetsmiljö, jämställdhetsintegrering och miljö. 

Hon har ett långt förflutet som verksamhetschef och matrisledare. Hon har lett och medverkat i flera stora och små projekt. 

Hennes vision är att LCM Utvecklings AB ska bidra till hållbart ledarskap och medarbetarskap där samverkan är en nyckelfaktor! 

Här är några av utbildningarna vi erbjuder:

Att lyckas som ny chef

Utbildningsform: kompetensutveckling

Målgrupp: nya chefer

Längd: 1-2 dagar

Övrigt: kan även företagsanpassas 

Vi startar utbildningen med dig i din roll som chef. Vi går vidare med ditt personliga ledarskap, dina värderingar, mål och vision. Du får även tillgång till enkla verktyg för att sätta upp mål för verksamheten och för de enskilda medarbetarna, skapa engagemang och motivation, bidra till öppenhet och tillit. Du får tips och råd för att lyckas bättre med kommunikation både i medvind och motvind.

Sju nycklar för hållbar organisatorisk och social arbetsmiljö

Utbildningsform: kompetensutveckling

Målgrupp: chefer, medarbetare och skyddsombud

Längd: 1 dag

Övrigt: kan även företagsanpassas

Vad är organisatorisk respektive social arbetsmiljö? Vilka lagar, regelverk, föreskrifter och avtal gäller? Hur omsätts dessa regler i praktiken? Hur ser ni till att den goda arbetsmiljön blir hållbar? Under denna utbildning kommer du att få svar på dessa och fler frågor beträffande en hållbar organisatorisk och social arbetsmiljö. Du får även tips om enkla metoder och arbetssätt för att kunna genomföra arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats.

Varför kvalitetsarbete? 

Utbildningsform: kompetensutveckling/inspirationsföreläsning

Målgrupp: chefer, medarbetare, projektledare, kvalitetsansvariga

Längd: 2 timmar 

Övrigt: kan även företagsanpassas

Denna inspirationsföreläsning ger kunskap om vikten av kvalitetsarbete utan krångligt språkbruk och med fokus på väsentligheterna. Ni får tips och råd om hur arbetet med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling ska ledas och drivas framåt!

Jämställdhetsintegrering, inte ett projektarbete utan ett ständigt förbättringsarbete

Utbildningsform: kompetensutveckling i form av Workshop

Målgrupp: chefer och medarbetare

Längd: 2-3 timmar

Övrigt: kan även företagsanpassas

Varför jämställdhetsintegreringsarbete? Är vi inte jämställda än? Är det ett projektarbete? Kan vi nu bocka av och gå vidare? Denna utbildning ger svar på dessa och liknande frågor. Som bonus får deltagarna ett förenklat verktyg för ett långsiktigt systematiskt jämställdhetsintegreringsarbete.

Kultur och kulturbärare

Utbildningsform: kompetensutveckling/inspirationsföreläsning

Målgrupp: chefer och medarbetare

Längd: 2 timmar 

Övrigt: kan även företagsanpassas

Kultur handlar om mänskliga beteenden och bärs av människor, alltså inte väggarna! Under denna inspirationsföreläsning går vi igenom några enkla steg för att uppnå en bestående sund kultur.

Gör en APA

Utbildningsform: Inspirationsföreläsning/Kick-off föreläsning

Målgrupp: chefer och medarbetare

Längd: 2 timmar 

Övrigt: kan även företagsanpassas

Har du mötts av motgångar? Känner du att du har misslyckats? Är du förändringstrött? Då kan denna föreläsning ge dig en kick åt rätt håll.

Hör av er för offert, så ordnar vi det!

gunilla@gunillaconsulting.se